Zgodnie z obowiązującym prawem każdy przedsiębiorca, który staje się niewypłacalny, ma obowiązek zgłosić do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Niewypłacalny natomiast jest każdy przedsiębiorca, który nie płaci wymagalnego i bezspornego długu przez co najmniej 3 miesiące od dnia płatności wskazanego na fakturze. Ten problem może dotyczyć w tej chwili odCzytaj więcej >>