Polski Dom Maklerski S.A. – wiodący podmiot zajmujący się finansowaniem małych i średnich firm – otrzymał zgodę od Komisji Nadzoru Finansowego na rozszerzenie posiadanej licencji brokerskiej o możliwość wystawiania rekomendacji. W szczególnym zainteresowaniu znajdą się spółki z szeroko rozumianej branży nowoczesnych technologii i health care, ale również małe spółki zCzytaj więcej >>

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy przedsiębiorca, który staje się niewypłacalny, ma obowiązek zgłosić do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Niewypłacalny natomiast jest każdy przedsiębiorca, który nie płaci wymagalnego i bezspornego długu przez co najmniej 3 miesiące od dnia płatności wskazanego na fakturze. Ten problem może dotyczyć w tej chwili odCzytaj więcej >>

Politycy, mimo wielu obietnic, zostawili tzw. frankowiczów bez pomocy. Jednak mogą oni skutecznie bronić się przed wysokimi ratami i nadmiernym zadłużeniem. Podpowiadamy rozwiązania, które stosują, aby pozbyć się długów. Wielu kredytobiorców frankowych nie czekało na prawne rozwiązania i sami starają się o odzyskanie na drodze sadowej zawyżonych ich zdaniem ratCzytaj więcej >>