W roku 2018 polska gospodarka i rynek pracy wejdą rozpędzone w stopniu nie widzianym od czasu wybuchu światowego kryzysu finansowego przed dekadą. Nie można wykluczać, że będzie to rok, w którym utrzymujące się od kilku lat pozytywne tendencje w gospodarce ulegną odwróceniu, na przykład na skutek większego tąpnięcia wartości aktywówCzytaj więcej >>

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy przedsiębiorca, który staje się niewypłacalny, ma obowiązek zgłosić do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Niewypłacalny natomiast jest każdy przedsiębiorca, który nie płaci wymagalnego i bezspornego długu przez co najmniej 3 miesiące od dnia płatności wskazanego na fakturze. Ten problem może dotyczyć w tej chwili odCzytaj więcej >>