Bank Pekao S.A. z gwarancjami KUKE otwiera linię gwarancyjną stoczni Crist

Współpraca KUKE i Banku Pekao S.A. ułatwia polskim firmom dostęp do instrumentów finansowych wspierających ekspansję zagraniczną

Bank Pekao S.A. podpisał umowę udzielenia linii gwarancyjnej stoczni Crist – niezbędną do dalszej ekspansji zagranicznej – zabezpieczonej regwarancją KUKE. Jest to pierwsza transakcja o takiej konstrukcji na polskim rynku bankowym, dająca możliwość znacznego zwiększenia finansowania działalności eksportowej prowadzonej przez bank i udostępnienia go polskim firmom także z innych sektorów gospodarki.

Zawarta w ramach wsparcia eksportu umowa między KUKE, Bankiem Pekao i Crist umożliwia:

  • finansowanie działalności eksportowej stoczni,
    • zmniejszenie ryzyka podejmowanego przez bank – instrument ogranicza ryzyko banku poprzez udział KUKE w transakcji, stwarzając tym samym szansę na finansowanie kolejnych kontraktów w ramach przyznanej linii kredytowej,
    • potencjalne udostępnienie większej linii kredytowej stoczni w ramach tej samej ekspozycji na ryzyko lub wykorzystanie jej na inne rodzaje finansowania niż gwarancje,
    • dla banku – w ramach niezmienionej wysokości ekspozycji na ryzyko –  otwiera możliwość finansowania kontraktów eksportowych przedsiębiorstw z innych branż, takich jak chociażby firmy budowlane czy producenci pojazdów szynowych lub drogowych.

 

Współpraca była możliwa dzięki podpisaniu w czerwcu 2018 roku umowy ramowej między KUKE i Bankiem Pekao w zakresie wspólnej oferty dla eksporterów.

„Polskie firmy – w tym stocznie – potrzebują wsparcia w realizacji ekspansji zagranicznej, która w większości wypadków nie jest możliwa bez pozyskania zewnętrznego finansowania. Gwarancje KUKE pozwalają bankowi bezpiecznie finansować kontrakty eksportowe. W KUKE mamy wieloletnie doświadczenie w zabezpieczeniu kontraktów zagranicznych i możemy zabezpieczyć szeroki katalog ryzyk – w tym również ryzyko polityczne. W naszym portfolio jest szereg takich rozwiązań adresowanych bezpośrednio do eksporterów oraz banków finansujących działalność eksportową, czy to w formie gwarancji czy kredytu. W ramach realizowania prowadzonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii programu Moda na Eksport pracujemy nad nowymi rozwiązaniami. Jestem przekonany, że umowa zapoczątkuje dla Crist kolejne wielomilionowe kontrakty oraz tak pożądane do ich wykonania linie gwarancyjne. Dla Banku Pekao jest to okazja do zwiększenia finansowania eksportu przy jedynie niewielkim zwiększeniu ekspozycji. Jeżeli pomysł zostanie wykorzystany szeroko przez rynek bankowy, skorzystają na tym nie tylko same banki, ale przede wszystkim polscy przedsiębiorcy” – mówi Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE SA.


W ramach Banku Pekao S.A. finansowaniem eksportu zajmuje się Departament Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu działający od marca 2018 roku. Do tej pory w zakresie działalności związanej z finansowaniem eksportu Pekao wstępnie zaoferowało polskim firmom finansowanie na łączną kwotę ponad 3 mld zł w ramach 35 transakcji do 18 krajów, m.in.: Ukraina, Białoruś, Finlandia, Estonia, Chiny, Maroko, Rosja, Norwegia, Wielka Brytania, Mongolia, Kanada, Francja, Angola, Argentyna, Turcja, Islandia, Peru czy Kazachstan. Finansowanie w ramach działalności eksportowej dotyczy przede wszystkim sektora energetycznego, budowlanego, przemysłowego, rolniczego, FMCG, stoczniowego, transportowego i górniczego.

 „Możliwość finansowania eksportu jest wręcz warunkiem koniecznym dla rozwoju polskich firm za granicą. Zaproponowana struktura transakcji stworzyła możliwość udostępnienia linii gwarancyjnej – dziś dla firmy z sektora stoczniowego – ale w przyszłości podobne konstrukcje można wykorzystywać w innych sektorach gospodarki, zawsze tam gdzie firmy realizują kontrakty zagraniczne. Dzięki współpracy z KUKE możliwym staje się wspieranie polskich eksporterów na niemalże wszystkich rynkach świata”  – powiedział Piotr Stolarczyk, dyrektor zarządzający Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu w Banku Pekao.

 

 

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) od ponad 25 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą.  Działalność KUKE skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Jako jedyne KUKE oferuje produkty z gwarancjami Skarbu Państwa oraz ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, a spółka faktoringowa KUKE Finance finansuje zagraniczne i krajowe należności w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu.

Więcej na: www.kuke.com.pl

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank – zatrudniając ponad 15 000 osób – jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – notowany w ramach indeksu WIG20.

 

Crist SA działa od 1990 roku. Spółka zajmuje się budową statków, konstrukcji offshore, konstrukcji stalowych, inżynierią morską, lądową i cywilną. Jako jedyna stocznia w Europie Crist zbudowała 3 jednostki do stawiania i serwisowania morskich farm wiatrowych.

 

KontaktPolub nas na FacebookuSklepy firmDodaj ogłoszenieWyszukiwarka firm